Szkolenia

Normy Podkuwacza Europejskiego w XXI wieku  – Tłumaczenie dokumentu przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne EFFA w 2012 roku dotyczące norm w zawodzie podkuwacz koni.

Wytyczne PTP Szkolenie w zawodzie podkuwacz koni 08.03.2018 – Wytyczne do szkolenia opracowane przez zarząd PTP na podstawie dokumentu przyjętego EFFA Normy Podkuwacza Europejskiego w XXI wieku.

Wytyczne PTP do egzaminu w zawodzie podkuwacz koni 08.03.2018 – Wytyczne do egzaminu zgodne z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych dla zawodu Podkuwacz Koni (722104) oraz rozszerzony o standardy Europejskiego Stowarzyszenia Związków Podkuwaczy w zakresie egzaminu czeladniczego.