POLSKIE TOWARZYSTWO PODKUWACZY

 

W maju 2015 roku zostało powołane do życia Polskie Towarzystwo Podkuwaczy, którego celem jest przede wszystkim podnoszenie poziomu wyszkolenia podkuwaczy oraz wspieranie ich działalności.

Od października 2015 roku Polskie Towarzystwo Podkuwaczy jest członkiem Europejskiej Federacji Związków Podkuwaczy.

Zapraszamy wszystkich organizatorów szkoleń, imprez i spotkań dla podkuwaczy o przesyłanie propozycji, terminów oraz informacji o organizowanych przedsięwzięciach na adres e-mail: towarzystwopodkuwaczy@gmail.com lub pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Podkuwaczy, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów